Geometriya 11 I Qism

Geometriya 11 I Qism

ISBN: 9789943512733 Author: M.A.Mirzaahmedov Published: 2018 Kitobni yuklash

Mundarija

I BOB Fazoda koordinatalar sistemasi va vektorlar

1 Fazoda dekart koordinatalari sistemasi p.113
2 Fazoda vektorlar va ular ustida amallar p.122
3 Fazoda almashtirishlar va o'xshashlik p.133
4 Bobni takrorlashga doir amaliy mashqlar p.142

II BOB Prizma va silindr

5 Ko'pyoqli burchaklar va ko'pyoqlar p.146
6 Prizma va uning sirti p.153
7 Prizmaning hajmi p.161
8 Silindrning sirti va hajmi p.172
9 Bobni takrorlashga doir amaliy mashqlar p.184