Geometriya 11 II Qism

Geometriya 11 II Qism

ISBN: 9789943512757 Author: M.A.Mirzaahmedov Published: 2018 Kitobni yuklash

Mundarija

III BOB Piramida va konus

10 Piramida va kesik piramida p.113
11 Konus va kesik konus p.127
12 Bobni takrorlashga doir amaliy mashqlar p.140

IV BOB Sfera va shar

13 Shar va uning elementlari p.146
14 Shar va uning bo'laklari hajmi p.155
15 Sfera sirtining yuzi p.165
16 Bobni takrorlashga doir amaliy mashqlar p.171

V BOB Takrorlash

17 Stereometriyani takrorlashga doir test topshiriqlari p.177