Geometriya 9

Geometriya 9

ISBN: 9789943587434 Author: Shaniyazova M. Published: 2019 Kitobni yuklash

Mundarija

I BOB Geometrik almashtirishlar va o‘xshashlik

6 Ko‘pburchaklarning o‘xshashligi p.28
7 O‘xshash uchburchaklar va ularning xossalari p.30
8 Uchburchaklar o‘xshashligining birinchi alomati p.32
9 Uchburchaklar o‘xshashligining ikkinchi alomati p.34
10 Uchburchaklar o‘xshashligining uchinchi alomati p.36
11 To‘g‘ri burchakli uchburchaklarning o‘xshashlik alomatlari p.38
12 O‘xshashlik alomatlarining isbotlashga doir masalalarga tatbiqlari p.40
13 Amaliy mashq va tatbiq p.42
14 Bilimingizni sinab ko‘ring p.44
15 Tekislikda geometrik almashtirishlar. Harakat va parallel ko‘chirish p.48
16 O‘qqa nisbatan simmetriya p.50
17 Markaziy simmetriya va burish p.52
18 Geometrik shakllarning o‘xshashligi p.58
19 O‘xshash ko‘pburchaklarning xossalari p.60
20 Gomotetiya va o‘xshashlik p.62
21 O‘xshash ko‘pburchaklarni yasash p.64
22 Amaliy mashq va tatbiq p.66
23 Masalalar yechish p.68
24 Bilimingizni sinab ko‘ring p.71

II BOB Uchburchak tomonlari va burchaklari orasidagi munosabatlar

25 0° dan 180° gacha bo‘lgan burchakning sinusi, kosinusi, tangensi va kotangensi p.76
26 Masalalar yechish p.78
27 Uchburchak yuzini burchak sinusi yordamida hisoblash p.82
28 Sinuslar teoremasi p.84
29 Kosinuslar teoremasi p.86
30 Sinuslar va kosinuslar teoremalarining ba'zi tatbiqlari p.88
31 Ikki vektor orasidagi burchak va ularning skalar ko‘pay tmasi p.90
32 Uchburchaklarni yechish p.94
33 Masalalar yechish p.96
34 Amaliy mashq va tatbiq p.98
35 Bilimingizni sinab ko‘ring p.100

III BOB Aylana uzunligi va doira yuzi

36 Aylanaga ichki chizilgan ko‘pburchak p.104
37 Aylanaga tashqi chizilgan ko‘pburchak p.106
38 Muntazam ko‘pburchaklar p.108
39 Muntazam ko‘pburchakka ichki va tashqi chizilgan aylanalar p.110
40 Muntazam ko‘pburchakning tomoni bilan tashqi va ichki chizilgan aylanalar radiuslari orasidagi bog‘lanish p.112
41 Bilimingizni sinab ko‘ring p.114
42 Aylana uzunligi p.116
43 Aylana yoyi uzunligi. Burchakning radian o‘lchovi p.118
44 Doira yuzi p.120
45 Doira bo‘laklari yuzi p.122
46 Amaliy mashq va tatbiq p.124
47 Bilimingizni sinab ko‘ring p.126

IV BOB Uchburchak va aylanadagi metrik munosabatlar

48 Kesmalar proyeksiyasi va proporsionallik p.130
49 Proporsional kesmalarning xossalari p.32
50 To‘g‘ri burchakli uchburchakdagi proporsional kesmalar p.134
51 Berilgan ikkita kesmaga o‘rta proporsional kesmani yasash p.136
52 Aylanadagi proporsional kesmalar p.138
53 Amaliy mashq va tatbiq p.140
54 Bilimingizni sinab ko‘ring p.142
55 Yakuniy nazorat ishi p.145