Jahon tarixi 11

Jahon tarixi 11

ISBN: 9789943145115 Author: Sh.Ergashev Published: 2018 Kitobni yuklash

Mundarija

I BOB ASR OXIRI – XXI ASR BOSHLARIDA DUNYO MAMLAKATLARI

1 XX asr oxiri – XXI asr boshlarida xalqaro munosabatlar p.4
2 Sharqiy Yevropa mamlakatlarida demokratik inqiloblar va sotsialistik lagerning parchalanishi p.9
3 Sovet davlatining parchalanishi va sobiq sovet respublikalarida mustaqillikning e’lon qilinishi p.15

II BOB 1991 – 2017-YILLARDA DUNYO MAMLAKATLARI

4 1991 – 2017-yillarda Rossiya Federatsiyasi p.19
5 1991 – 2017-yillarda Ukraina, Belarus va Moldova respublikalari p.23
6 1991 – 2017-yillarda Boltiqbo‘yi davlatlari p.29
7 1991 – 2017-yillarda Kavkazorti davlatlari p.33
8 1991 – 2017-yillarda Markaziy Osiyo davlatlari p.38
9 G‘arb mamlakatlarida integratsiyalashuv jarayonlarining jadallashuvi. Yevropa Ittifoqi va AQSH munosabatlari p.44
10 1991 – 2017-yillarda Amerika Qo‘shma Shtatlari p.48
11 1991 – 2017-yillarda Germaniya Federativ Respublikasi p.52
12 1991 – 2017-yillarda Buyuk Britaniya p.55
13 1991 – 2017-yillarda Fransiya p.60
14 1991 – 2017-yillarda Italiya p.64
15 Osiyo, Afrika va Lotin Amerikasi mamlakatlari siyosiy, ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanishining asosiy yo‘nalishlari p.68
16 1991 – 2017-yillarda Xitoy Xalq Respublikasi p.72
17 1991 – 2017-yillarda Yaponiya p.77
18 1991 – 2017-yillarda Janubi-Sharqiy Osiyo mamlakatlari p.81
19 1991 – 2017-yillarda Hindiston Respublikasi p.85
20 1991 – 2017-yillarda Turkiya Respublikasi p.90
21 1991 – 2017-yillarda Eron Islom Respublikasi p.94
22 1991 – 2017-yillarda Pokiston va Afg‘oniston p.98
23 1991 – 2017-yillarda Suriya va Iroq p.104
24 1991 – 2017-yillarda Isroil davlati va Falastin muammosi p.109
25 1991 – 2017-yillarda Lotin Amerikasi mamlakatlari p.113
26 1991 – 2017-yillarda Afrika mamlakatlari p.118

III BOB YANGI MINGYILLIK BOSHLARIDA JAHON SIVILIZATSIYASI MUAMMOLARI

27 XX asr oxiri – XXI asr boshlarida globallashuv muammolari, harbiy, ekstremistik va ekologik xavf-xatarlar p.124
28 XX asr oxiri – XXI asr boshlarida barqaror rivojlanish va etno-ijtimoiy muammolar p.130
29 XX asr oxiri – XXI asr boshlarida ilmiy-texnik taraqqiyot. Ilm-fan, adabiyot, san’at p.135