Jahon tarixi 7

Jahon tarixi 7

ISBN: 9789943075016 Author: T. O'. Salimov Published: 2017 Kitobni yuklash

Mundarija

I BOB O‘RTA ASRLARNING ILK DAVRI

1 German qabilalari va Rim imperiyasi p.8
2 Franklar. Franklar davlatining tashkil topishi p.12
3 Franklar imperiyasi p.17
4 Britaniyadan Angliyaga p.21
5 Muqaddas Rim imperiyasi p.26
6 Vizantiya: G‘arb va Sharq orasida p.29
7 Slavyanlar va ularda davlatlarning tashkil topishi p.33
8 Sharqiy slavyanlar. Kiyev Rusi p.37
9 Yevropa xalqlari madaniyati p.41

II BOB ILK O‘RTA ASRLARDA OSIYO

10 Arabiston ilk o‘rta asrlar boshida p.47
11 Arab xalifaligi p.51
12 Hindiston p.53
13 Xitoy (IV–X asrlarda) p.56
14 Osiyo mamlakatlari madaniyati p.59

III BOB BOB. JAHON XALQLARI O‘RTA ASRLARNING RIVOJLANGAN DAVRIDA (XI–XV ASRLAR)

15 Yevropada o‘rta asr shaharlari p.65
16 O‘rta asrlarda tovar ishlab chiqarishning yuksalishi.Bozor va yarmarkalar p.70
17 Osiyo mamlakatlarining o‘rta asr shaharlari p.74
18 O‘rta asrlarda xristianlik p.78
19 Salib yurishlari p.80
20 Dastlabki salib yurishlari p.83
21 Keyingi salib yurishlari p.86

IV BOB BOB. YEVROPADA MARKAZLASHGAN DAVLATLARNING TASHKIL TOPISHI

22 Fransiyada markazlashgan davlatning tashkil topishi p.89
23 General shtatlar p.91
24 Yuz yillik urushning boshlanishi va uning dastlabki davri p.93
25 Fransiyada mutlaq monarxiya p.95
26 Angliyada markazlashgan davlatning tashkil topishi p.98
27 Angliya o‘rta asrlar so‘ngida p.102
28 Germaniya p.104
29 Rus knyazliklari p.108
30 Ruslarning bosqinchilarga qarshi kurashi p.110
31 Rus knyazliklarida markazlashish jarayonlari p.112
32 Yevropa madaniyati p.113
33 Yevropada me’morchilik, san’at va adabiyot p.117

V BOB BOB. OSIYO, AMERIKA VA AFRIKA XALQLARI

34 Saljuqiylar davlati p.121
35 Usmonli turklar davlati p.122
36 Mo‘g‘ullar davlati p.125
37 Oltin O‘rda xonlig p.128
38 Xitoy p.132
39 Yaponiya p.136
40 Koreya p.138
41 Hindiston p.140
42 Amerika o‘rta asrlarda p.142
43 Afrika xalqlari o‘rta asrlarda p.146
44 Osiyo, Amerika va Afrika xalqlari madaniyati Muhim taixiy sanalar p.155