Matematika 11 I qism

Matematika 11 I qism

ISBN: 9789943512733 Author: M.A.Mirzaahmedov Published: 2018 Kitobni yuklash

Mundarija

I BOB Hosila va uning tatbiqlari

1-2 O'zgaruvchi miqdorlar orttirmalarning nisbati va uning ma'nois. Urinma ta'rifi. funksiya orttirmasi p.3
3-4 Limit haqida tushuncha p.12
5-6 Hosila, uning geometrik va fizik ma'nosi p.16
7-9 Hosilani hisoblash qoidalari p.24
10-12 Murakkab funksiyaning hosilasi p.30
13-14 Funksiya grafigiga o'tkazilgan urinma va normal tenglamalai p.34
15-17 Masalalar yechish p.39
18-21 Hosila yordamida funksiya tekshirish va grafiklarni yasash p.42
22-25 Geometrik, fizik, iqtisodiy mazmunli ekstremal masalalarni yechishda differensial hisob usullari p.50
26-28 Taqribiy hisoblashlar p.56
29-32 Hosila yordamida modellashtirish p.62
33-36 Masalalar yechish p.73

II BOB Integral va uning tatbiqlari

37-39 Boshlang'ich funksiya va aniqmas integral tushunchalari p.79
40-43 Integrallar jadvali. Integrallashning eng sodda qoidalari p.86
44-46 Aniq integral. Nyuton-Leybnis formulasi p.96