Matematika 5 1-qism

Matematika 5 1-qism

ISBN: 9789943597181 Author: Sh.A.Alimov Published: 2020 Kitobni yuklash

Mundarija

I BOB Natural sonlarni qo‘shish va ayirish

1 Natural sonlar va nol p.6
2 Sodda geometrik shakllar p.10
3 Shkalalar va sonlar nuri p.16
4 Natural solarni taqqoslash p.20
5 Natural sonlarni yaxlitlash p.22
6 Natural sonlarni qo'shish p.24
7 Natural sonlarni ayirish p.28
8 Sonli va harfli ifodalar p.32
9 Matematik masala va tenglamalar p.34
10 I bobni takrorlashga doir masalalar p.40

II BOB Natural sonlarni ko‘paytirish va bo‘lish

11 Natural sonlarni ko'paytirish p.44
12 Natural sonlarni bo'lish p.48
13 Qoldiqli bo'lish p.54
14 Qulay va tezkor hisoblash usullari p.58
15 Ifodalarni soddalashtirish p.60
16 O'tilganlarni takrorlashga doir masalalar p.64
17 Murakkabroq masalalarni yechish p.66
18 To'rt amalga doir hisoblash algoritmlari p.70
19 Sonning kvadrati, kubi va darajasi p.74
20 Ma'lumotlar bilan ishlash p.78
21 Loyiha ish namunasi p.86
22 II bobni takrorlashga doir masalalar p.88

III BOB Matnli masalalarni yechish

23 Matnli masalalar p.92
24 Qismlarga doir masalalar p.96
25 Geometrik mazmundagi matnli masalalar p.98
26 Harakatga doir masalalar p.102
27 Ikki jism harakatiga doir masalalar p.106
28 Iqtisodiy mazmundagi matnli masalalar p.110
29 Bajarilgan ishga doir masalalar p.112
30 III bobni takrorlashga doir masalalar p.114

IV BOB Geometrik shakllar

31 Burchaklar p.118
32 Parallel va perpendikulyar to'g'ri chiziqlar p.126
33 Siniq chiziq va uning uzunligi p.128
34 Ko'pburchak perimetri p.130
35 O'tilganlarni takrorlashga doir masalalar p.134
36 To'g'ri to'rtburchakning yuzi p.136