Matematika 5 2-qism

Matematika 5 2-qism

ISBN: 9789943597310 Author: Sh.A.Alimov Published: 2020 Kitobni yuklash

Mundarija

IV BOB Geometrik shakllar

37 Murakkab shakllarning yuzi p.5
38 Yuz o'lchov birliklari p.9
39 Yuzni chamalab taqribiy hisoblash p.13
40 IV bobni takrorlashga doir masalalar p.15

V BOB Oddiy kasrlar

41 Ulushlar va oddiy kasrlar p.18
42 Kasrlarni taqqoslash p.24
43 To'g'ri va noto'g'ri kasrlar p.28
44 Bir xil maxrajli kasrlarni qo'shish va ayirish p.31
45 Bo'lish va kasrlar p.35
46 O'tilganlarni takrorlashga doir masalalar p.38
47 Aralash sonlar p.40
48 Aralash sonlarni qo'shish va ayirish p.44
49 Kasrlarga doir masalalar p.50
50 V bobni takrorlashga doir masalalar p.52

VI BOB Fazoviy geometrik shakllar

51 Fazoviy shakllar. Ko'pyoqlar p.56
52 To'g'ri burchakli parallelepiped va kub p.60
53 Ko'pyoqlarni yoyilmasiga ko'ra saralash p.64
54 To'g'ri buchakli parallelepiped va kub hajmi p.66
55 VI bobni takrorlashga doir masalalar p.71

VII BOB O'nli kasrlar

56 O'nli kasrlar p.76
57 O'nli kasrlar taqqoslash p.80
58 O'nli kasrlarni qo'shish va ayirish p.84
59 Sonning taqribiy qiymati va yaxlitlash p.90
60 Oilada tejamkorlik va matematika p.94
61 O'tilganlarni takrorlashga doir masalalar p.97
62 O'nli kasrlarni natural songa ko'paytirish p.100
63 O'nli kasrlarni natural songa bo'lish p.104
64 O'nli kasrlarni ko'paytirish p.110
65 O'nli kasrlarni o'nli kasrga bo'lish p.116
66 Foizlar p.121
67 VII bobni takrorlashga doir masalalar p.126

VIII BOB Ma'lumotlar tahlili

68 Ma'lumotlar qatorining o'rta arifmetigi p.130
69 Ma'lumotlar qatori va uning tahlili p.134
70 Yakuniy takrorlashga doir masalalar p.141