Ozbekiston tarixi 8

Ozbekiston tarixi 8

ISBN: 9789943223714 Author: Usmon Jorayev Published: 2019 Kitobni yuklash

Mundarija

I BOB XV Asrning oxiri -XVI asrning boshlarida movarounnahr va xurosandagi siyosiy vaziyat

1 Dashti Qipchoqdagi siyosiy vaziyat p.5
2 Movarounnahr va Xurosondagi siyosiy vaziyat p.8
3 Zahiriddin Muhammad Bobur va Muhammad Shayboniyxon munosabatlari p.11
4 Movarounnahr va Xurosonda shayboniylar hukmronligining o'rnatilishi p.13

II BOB Buxoro xonligi va Buxoro amirligi

5 Buxoro xonligining tashkil topishi p.17
6 Abdullaxon II davrida Buxoro xonligining yuksalishi p.19
7 Buxoro xonligida ashtarxoniylar sulolasi hukmronligining o'rnatilishi p.21
8 Buxoro xonligida markaziy hokimiyatning zaiflashuvi p.25
9 Buxoro amirligida davlat boshqaruvi p.28
10 Buxoro honligida harbiy ish p.31
11 Buxoro xonligida ijtimoiy-iqtisodiy hayot p.34
12 Buxoro xonligining tashqi siyosati p.38
13 Buxoro xonligida madaniy hayot p.43
14 Buxoro amirligining tashkil topishi p.50
15 Amirlikda markaziy hokimiyatning mustahkamlanishi p.55
16 Buxoro amirligida davlat boshqaruvi p.57
17 Buxoro amirligida harbiy ish p.61
18 Buxoro amirligida ijtimoiy-iqtisodiy xayot p.65
19 Amirlik shaharlari. Ichki va tashqi savdo p.68
20 Buxoro amirligining tashqi siyosati p.71
21 Buxoro amirligida madaniy hayot p.75

III BOB Xiva xonligi

22 Xiva xonligining tashkil topishi p.80
23 XVII-XVIII asrning birinchi yarmida xonlikdagi siyosiy ahvol p.82
24 Xiva xonligida qo'ng'irotlar sulolasi hukmronligining o'rnatilishi. XVIII asr oxiri -XIX asr birinchi yarmida xonlikning siyosiy ahvoli p.86
25 Xiva xonligida davlat boshqaruvi p.90
26 Xiva xonligida ijtimoiy-iqtisodiy hayot. Shaharlar hayoti p.94
27 Xiva xonligining tashqi siyosati p.99
28 Xiva xonligida madaniy hayot p.103
29 Xiva xonligi tarixi bo'yicha manbalar p.106
30 XVI-XIX asrning birinchi yarmida qoraqalpoqlar p.110
31 Qoraqalpoqlarda madaniy va ma'naviy hayot p.113

IV BOB XVIII - XIX Asrning birinchi yarmida qo'qon xonligi

32 Qo'qon xonligining tashkil topishi p.118
33 XVIII asrning ikkinchi yarmi -XIX asrning birinchi yarmida Qo'qon xonligida siyosiy ahvol p.120
34 Qo'qon xonligida davlat boshqaruvi p.126
35 Qo'qon xonligida harbiy ish p.129
36 Qo'qon xonligida ijtimoiy iqtisodiy hayot p.133
37 Qo'qon xonligining tashqi siyosati p.137
38 Qo'qon xonligida madaniy hayot p.142
39 Qo'qon xonligida ta'lim p.147
40 O'zbek davlatlarining taraqqiyoda orqada qolish sabablari va oqibatlari p.150