Zoologiya 7

Zoologiya 7

ISBN: 9789943075085 Author: O.Mavlonov Published: 2017 Kitobni yuklash

Mundarija

I BOB Hayvonlar to'g'risida umumiy ma'lumot

1 Zoologiya fani va uning vazifalari p.4
2 Hayvon organizmining tuzilishi, hayvonlarni klassifikatsiya qilish p.7

II BOB Ko‘p hujayrali hayvonlar: bo‘shliqichlilar tipi

3 Soxta oyoqlilar sinfi p.11
4 Xivchinlilar sinfi p.14
5 Infuzoriyalar va sporalilar sinflari p.18

III BOB Ko'p hujarayli hayvonlar: bo'shliqichlilar tipi

6 Gidroid poliðlar sinfi: chuchuk suv gidrasi p.23
7 Dengiz bo‘shliqichlilari p.27

IV BOB Yassi va to‘garak chuvalchanglar tiplari

8 Yassi chuvalchanglar tipi: kiprikli chuvalchanglar sinfi p.31
9 Yassi chuvalchanglar tipi: so‘rg‘ichlilar va tasmasimon chuvalchanglar sinflari p.34
10 To‘garak chuvalchanglar tipi: odam askaridasi p.38
11 Parazit chuvalchanglarning xilma-xilligi p.41

V BOB Halqali chuvalchanglar tipi

12 Yomg‘ir chuvalchangining tashqi tuzilishi, nerv sistemasi va rivojlanishi p.45
13 Yomg‘ir chuvalchangining ichki tuzilishi p.48

VI BOB Mollyuskalar tipi

14 Qorinoyoqli mollyuskalar sinfi p.53
15 Ikki pallali va boshoyoqli mollyuskalar sinfi p.56

VII BOB Bo‘g‘imoyoqlilar tipi

16 Daryo qisqichbaqasining tashqi tuzilishi va ko‘payishi p.60
17 Daryo qisqichbaqasining ichki tuzilishi p.63
18 Butli o‘rgimchakning tuzilishi va hayot kechirishi p.66
19 O‘rgimchaksimonlarning xilma-xilligi p.70
20 Yashil bronza qo‘ng‘izining tashqi tuzilishi p.73
21 Yashil bronza qo‘ng‘izining ichki tuzilishi p.76
22 Hasharotlarning ko‘payishi va rivojlanishi p.79
23 Chala o‘zgarish bilan rivojlanadigan hasharotlar p.82
24 To‘liq o‘zgarish bilan rivojlanadigan hasharotlar: tangachaqanotlilar turkumi p.85
25 Pardaqanotlilar turkumi: asalarilar p.88
26 Ikki qanotlilar turkumi p.91
27 Hasharotlarning kelib chiqishi va ahamiyati p.94

VIII BOB Xordalilar tipi

28 Lansetnik – tuban tuzilgan xordali hayvon p.98
29 Tashqi tuzilishi, skeleti, suzgich pufagi p.101
30 Baliqlarning ichki tuzilshi p.106
31 Nerv sistemasi va sezgi organlari p.109
32 Baliqlarning ko‘payishi va rivojlanishi p.112
33 Baliqlarning xilma-xilligi: tog‘ayli baliqlar sinfi p.114
34 Suyakli baliqlar sinfi: asosiy sistematik guruhlari va ahamiyati p.117
35 Ko‘l baqasining tashqi tuzilishi, skeleti va muskullari p.120
36 Ko‘l baqasining ichki tuzilishi p.123
37 Suvda hamda quruqlikda yashovchilarning ko‘payishi, rivojlanishi va xilma-xilligi p.126
38 Ildam kaltakesakning tuzilishi, ko‘payishi va rivojlanishi p.129
39 Sudralib yuruvchilar xilma-xilligi: tangachalilar turkumi p.132
40 Toshbaqalar va timsohlar turkumlari p.136
41 Ko‘k kaptarning tashqi tuzilishi p.139
42 Ko‘k kaptarning skeleti va muskullari p.142
43 Qushlarning ichki tuzilishi va sezgi organlari p.146
44 Qushlarning ko‘payishi, rivojlanishi va kelib chiqishi p.149
45 Qushlarning mavsumiy hodisalarga moslashishi p.153
46 Qushlarning xilma-xilligi: voha va cho‘l qushlari p.156
47 Suv havzalari va sohil qushlari p.159
48 Yirtqich qushlar p.162
49 Parrandachilik p.166
50 Itning tashqi tuzilishi, skeleti va muskullari p.168
51 Itning ichki tuzilishi p.171
52 Sutemizuvchilarning ko‘payishi, rivojlanishi va kelib chiqishi p.175
53 Sutemizuvchilarning xilma-xilligi: tuxum qo‘yuvchilar, xaltalilar, yo‘ldoshlilar p.177
54 Qo‘lqanotlilar va kemiruvchilar turkumlari p.180
55 Yirtqich sutemizuvchilar turkumi p.183
56 Dengiz sutemizuvchilari: kurakoyoqlilar va kitsimonlar turkumlari p.187
57 Tuyoqli sutemizuvchilar p.190
58 Primatlar turkumi. Sutemizuvchilarning ahamiyati p.194
59 Sutemizuvchilar sinfiga mansub chorva mollari p.197